felgi stalowe - europejska produkcja - najwyższa jakość
Start
Firma
Produkty
Kontakt
Aktualności
Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe
Sondy
Linki
MW Poland Sp. z o.o.
Start
Witaj na stronie MW Poland!

Grupa CLN jest międzynarodowym koncernem z prawie stuletnią historią. Należy do niej wiele firm i fabryk na całym niemal świecie, także w Polsce. Głównym polem jej działalności jest motoryzacja, a produkcja i sprzedaż felg stalowych stanowi jeden z filarów przedsięwzięcia. MW Poland odpowiada za dystrybucję w naszym kraju felg stalowych produkowanych przez zakłady należące do grupy CLN. Na naszej stronie internetowej można dowiedzieć się więcej na temat MW, jej produktów i odnaleźć wszelkie niezbędne informacje na temat możliwości handlu felgami.

    

Zapraszamy!


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmieniają się przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W zawiązku z tym chcemy poinformować, że Państwa dane przetwarzamy przede wszystkim w celu udostępniania naszych produktów i usług.

Za Państwa dodatkową zgodą mogą być również przesyłane materiały w celach promocyjno-informacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, newsletter a także informacje o produktach. Administratorem Państwa danych jest MW Poland Sp. z o.o., ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie, ale jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas informacji mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie. W tym celu prosimy o przesłanie pisemnej dyspozycji na adres info@pl.mw.gruppocln.com. Pragniemy poinformować, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

Z pozdrowieniami,

Zespół MW PolandOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w MW Poland Sp. z o.o.

 

 

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest polska spółka Grupy CLN - MW Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-546) przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 5.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

·       na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),

·       w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),

·       ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),

·       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

 

 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

1)       dostępu do danych osobowych (art.15)

2)       do sprostowania danych (art. 16)

3)       do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),

4)       do ograniczenia przetwarzania (art. 18)

5)       do przenoszenia danych osobowych (art. 20)

6)       do sprzeciwu (art. 21)

7)       do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)

8)       do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33).

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:

MW Poland Sp. z o.o., ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 20-546 Warszawa           

e-mail: info@pl.mw.gruppocln.com

 

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej info@pl.mw.gruppocln.com.

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Start
Firma
Produkty
Kontakt
Aktualności
Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe
Sondy
Linki